Wat is Tekentaal

Tekentaal is de taal die je uit een tekening, een schilderij of een beeld kunt lezen.

De kracht van een beeld is enorm!
De veelzijdige interpretatie en de persoonlijke beleving van een beeld kan zoveel rijker zijn dan een woord.
Tekentaal zegt dat eigenlijk al.
De taal van het getekende, het beeld.

Tekenen is een natuurlijke manier om dat wat innerlijk leeft naar buiten te brengen.
Er ontstaat een beeld, dat voorbij de taal gaat. Non verbale communicatie.
Het tekenen kan zo worden ingezet als scholingsweg voor bewustzijn en groei.

Wat doet een Tekentaaldocent
Er worden opdrachten en technieken aangereikt om te stimuleren tot expressie te komen door te tekenen en/of te schilderen of te kleien. De bedoeling is dat er een proces van bewustwording op gang komt via expressie.
Deze bewustwording gebeurt doordat
- je je op een creatieve manier uit, de expressie zelf
- je deze expressie gaat doorvoelen
- het ontstane beeld vertaald en gekoppeld gaat worden aan je dagelijkse leven.
Deze koppeling is de vertaalslag door de Tekentaaldeskundige vanuit de Tekentaal.

Wat doet een Tekentherapeut
Als tekentherapeut zet ik het tekenen en schilderen in als beeldende en creatieve therapievorm. Je gaat samen met mij aan de slag op kunstzinnige wijze.
Deze bijzondere en kunstzinnige therapievorm is:
- lichaamsgericht
- psychotherapeutisch
- creatief
- communicatief
Bij deze therapievorm doen de hersensynchronisatie en de motoriek en de zintuigen van de mens volop mee. Met behulp van teken- en schildertechnieken kunnen gevoelens en emoties geuit, herkend en gestuurd worden. Daarbij wordt lichaamsgericht, holistisch, universeel en cultureel gewerkt.
Tekentherapie valt onder de sector psychosociale therapie.

Tekentaaldeskundigen
Tekentaal komt aan bod bij Tekentaaldocenten, Coaches en Therapeuten.
Samengevoegd zijn dit de Tekentaaldeskundigen.
Zelf heb ik hiervoor de opleiding Genezend Tekenen gevolgd.
Deze opleiding is een lichaamsgerichte, psychotherapeutische, creatieve en communicatieve vorm van kunstzinnige therapie, waarbij de hersensynchronisatie, motoriek en de zintuigen volop meedoen.
Creatieve communicatie In een Tekentaal-les kun je op een creatieve manier communiceren via beeldtaal.

Creatieve communicatie met kinderen is erop gericht dat het kind zichzelf ontdekt middels zijn beeldtaal. Daardoor kan het beter in contact komen met zichzelf, de ander en zijn sociale netwerk.
Alle emoties (ook de negatieve) mogen er zijn en door het uittekenen ervan leert
het kind ze niet weg te drukken maar de energie ervan op een positieve manier te gebruiken.
Ieder kind tekent uit een innerlijke noodzaak om zijn ervaringen te verwerken.
Het wordt bijvoorbeeld gepest op school en tekent zichzelf in een ondergronds hol, omdat het nog niet assertief genoeg is.
Door relatie tekenspelletjes, krachtcircuits en thema’s zoals bijvoorbeeld
“Ik ben van mezelf” kan het kind geleidelijk aan tegengas geven en zichzelf leren versterken, assertief worden.

Wat doet de Tekentaaldeskundige
De Tekentaaldeskundige houdt zich o.a. bezig met het begeleiden van kinderen
(en hun ouders) bij wie de ontwikkeling of opvoedsituatie anders verloopt.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij kinderen met een verstandelijke handicap, of kinderen met ADHD of autisme. Maar ook kinderen die bijvoorbeeld hoogbegaafd zijn, ontwikkelen zich anders dan ‘gemiddeld’ en ouders van deze kinderen kunnen daarom soms wel wat extra ondersteuning gebruiken bij het opvoeden.

Ouders van deze kinderen ervaren vaak meer uitdaging in de opvoeding en kunnen met behulp van een Tekentaaldeskundige werken aan bepaalde opvoedvaardigheden die hen in staat stellen hun kind optimaal te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling.
Daarnaast kan een Tekentaaldeskundige advies worden gevraagd bij leer- of gedragsproblemen op school.
Vanwege de uitgebreide kennis over ontwikkeling van kinderen en omgevingsfactoren die daar mogelijk van invloed op zijn, kan een Tekentaaldeskundige worden ingezet voor het geven van workshops, presentaties en het voorzitten van informatieavonden met onderwerpen gerelateerd aan het vakgebied.
Daarbij kan gedacht worden aan onderwerpen als:
-het begrijpen en omgaan met pubergedrag
-grenzen stellen
-het nog pure van baby’s en peuters zo lang mogelijk laten bestaan
-het motiveren van kinderen, et cetera.
Raadpleeg een professional van de Tekentaal Beroepsvereniging zie de ledenlijst op www.tekentaal.nl

Mooie foto