Wat is Tekentaal

Tekentaal komt aan bod bij Tekentaaldocenten, Coaches Beeldend en Tekentherapeuten (Psychosociaal Beeldend).
Samengevoegd zijn dit de Tekentaaldeskundigen.

Ik ben Tekentaaldeskundige en heb hiervoor de hbo-geaccrediteerde, particuliere opleiding Genezend Tekenen gevolgd. Deze opleiding heeft als grondslag een unieke lichaamsgerichte, psychotherapeutische, creatieve en communicatieve vorm van kunstzinnige therapie en je kunt afstuderen tot docent, coach, en therapeut.

Tekentaal is de taal die je uit een tekening, een schilderij of een beeld kunt lezen. De kracht van een beeld is enorm! De veelzijdige interpretatie en de persoonlijke beleving van een beeld kan zoveel rijker zijn dan een woord. Tekentaal zegt dat eigenlijk al. De taal van het getekende, het beeld.

Tekenen is een natuurlijke manier om dat wat innerlijk leeft naar buiten te brengen. Er ontstaat een beeld, dat voorbij de taal gaat, non-verbale communicatie. Het tekenen kan zo eenvoudig worden ingezet als scholingsweg voor bewustzijn en groei voor zowel een kind als een volwassene.

Wat doet een Tekentaaldocent
Er worden opdrachten en technieken aangereikt om te stimuleren tot expressie te komen door te tekenen en/of te schilderen of iets te maken van klei. De bedoeling is dat er een proces van bewustwording op gang komt via expressie.
Deze bewustwording gebeurt:  
- doordat je je op een creatieve manier gaat uiten (de expressie zelf)
- doordat je deze expressie gaat doorvoelen
- doordat het ontstane beeld vertaald en gekoppeld gaat worden aan je dagelijkse
   leven.
Deze koppeling is de vertaalslag door de Tekentaaldeskundige vanuit de Tekentaal.
De vertaalslag vindt plaats door het bevragen en bespreken van de tekening; hiervoor is de docent deskundig en zodanig opgeleid, dat er vaak direct al inzichten ontstaan, die verhelderend en helpend kunnen zijn. Een laagdrempelige kennismaking met Tekentaal kun je ervaren bij bijv. mijn holistische workshops.

Wat doet een Tekentherapeut
Een Tekentherapeut zet het tekenen en schilderen in als beeldende en creatieve therapievorm. Met behulp van teken- en schildertechnieken kunnen gevoelens en emoties geuit, herkend en gestuurd worden. 

De meerwaarde van een Tekentherapeut is de kennis en toepassing van Tekentaal.
Door het inzetten van de Tekentaal is Tekentherapie gespecialiseerder dan gewone therapie.  Ben je benieuwd of ik iets voor jou kan betekenen?
Maak een afspraak ter kennismaking of een intake. Het is laagdrempelig, eenvoudig, op jou afgestemd en absoluut leerzaam en helpend. Plus, er is bij mij geen lange wachtlijst (nog).

Wordt Tekentherapie vergoed? Tekentherapie valt onder de sector psychosociale therapie. Voor eventuele vergoeding wordt verwezen naar de zorgverzekeraar van de cliënt.

Tekentaal met kinderen
In een Tekentaal-les kun je op een creatieve manier communiceren via beeldtaal. Creatieve communicatie - specifiek met kinderen - is erop gericht dat het kind zichzelf ontdekt middels zijn of haar beeldtaal. Daardoor kan het kind beter in contact komen met zichzelf, de ander en het sociale netwerk.

Alle emoties, ook de negatieve, mogen er zijn en door het uittekenen ervan leert het kind ze niet weg te drukken maar de energie ervan op een positieve manier te gebruiken.
Ieder kind tekent uit een innerlijke noodzaak om zijn/haar ervaringen te verwerken. Het kind wordt bijvoorbeeld gepest op school en tekent zichzelf in een ondergronds hol, omdat het nog niet assertief genoeg is. Door het kind uit te dagen via relatieteken-spelletjes (relatietekenen is samen met een ander op één tekenvel tekenen), krachtcircuits en thema’s zoals bijvoorbeeld “Ik ben van mezelf” kan het kind geleidelijk aan tegengas geven en zichzelf leren versterken, assertief worden.

Extra hulp of begeleiding voor kinderen (en hun ouders)
De Tekentaaldeskundige houdt zich o.a. bezig met het begeleiden van kinderen (en hun ouders) bij wie de ontwikkeling of opvoedsituatie anders verloopt. Bijvoorbeeld bij kinderen met een verstandelijke beperking, of kinderen met ADHD of autisme. Maar ook kinderen die bijvoorbeeld hoogbegaafd of hoogsensitief zijn, ontwikkelen zich anders dan ‘gemiddeld’. Ouders van deze kinderen ervaren vaak meer uitdaging in de opvoeding en kunnen met behulp van een Tekentaaldeskundige werken aan bepaalde opvoedvaardigheden die hen in staat stellen hun kind optimaal te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling. Een duo-les ouder/kind kan een mooie start zijn om kennis te maken met Tekentaal om het gedrag van het kind te leren begrijpen en om het kind te ondersteunen! Hiervoor kun je een privé-les aanvragen; meer informatie vind je onder Tarieven.

Lezingen en informatieavonden over Tekentaal voor scholen
Daarnaast kan een Tekentaaldeskundige advies worden gevraagd bij leer- of gedragsproblemen op school. Vanwege de uitgebreide kennis over ontwikkeling van kinderen en omgevingsfactoren die daar mogelijk van invloed op zijn, kan een Tekentaaldeskundige worden ingezet voor het geven van workshops, presentaties en informatieavonden met onderwerpen gerelateerd aan het vakgebied. Daarbij kan gedacht worden aan onderwerpen als:

-het begrijpen en omgaan met pubergedrag
-grenzen stellen
-het nog pure van baby’s en peuters zo lang mogelijk laten bestaan
-het motiveren van kinderen, et cetera.

Vraag naar mijn mogelijkheden om een lezing of informatieavond over Tekentaal te houden. Liever direct contact met iemand uit jouw omgeving? Zoek dan naar één van mijn vele professionele collega’s in Nederland of België via www.tekentaal.nl, hier vind je gegevens van professionals die zich hebben aangesloten als lid bij de Beroepsvereniging Tekentaal.

Aangesloten leden ondersteunen de visie van de Beroepsvereniging Tekentaal:
De Vereniging Tekentaal ondersteunt en bevordert het welzijn van volwassenen, jeugdigen en kinderen door middel van het professioneel verspreiden en toepassen van kennis van de taal van tekens en beelden. Zij doet dit in het bijzonder door het bevorderen van de kwaliteit en het inspireren van beroepsbeoefenaren die teken- en beeldtaal als medium inzetten in psychosociale therapie, coaching en educatieve activiteiten.

Mooie foto